English (United Kingdom) Latvian Russian (CIS)

Izvēlnes

Sākumlapa Par mums

Par mums

Šī mājas lapa izveidota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par tās saturu atbild biedrība "NVO Ozols".

 

Biedrības NVO Ozols mērķis veicināt pieaugušo Mūžizglītību (formālo, neformālo, interešu) un nodrošināt aktīvu visu interešu grupu līdzdalību un pārstāvniecību politikas procesos un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Biedrības mērķgrupas ir visu vecumu cilvēki, tai skaitā jaunieši ar īpašām vajadzībām un pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki.

Biedrība Ozols ir sagatavojusi un organizē Madonas novadā visaptverošu un motivējošu apmācību ciklu sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un senioriem, kas vērsts uz pašnodarbinātības uzsākšanu, pašvērtējuma uzturēšanu un vispārējo socializāciju.

Biedrība ir nodibinājusi Mācību centru, kurā strādā vairāku specialitāšu pasniedzēji, karjeras izglītības speciālists, vides speciālists.

Biedrība Ozols ir pievērsusies vides jautājumiem, un sadarbojas šai jautājumā ar citām pašvaldības un sabiedriskajām organizācijām.

Biedrībā tiek izstrādāti metodiskie līdzekļi, piemēram, ir izdoti „Metodiskie materiāli radošajām darbnīcām”.

2011. gadā Biedrība 8 mēnešu garumā sekmīgi īstenoja Latvijas-Šveices projektu „Sadarbības starp paaudzēm veidošana sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautiem iedzīvotājiem Madonas novadā”, kura mērķgrupa bija jaunieši ar speciālajām vajadzībām, jaunieši no mazturīgām ģimenēm un seniori.

Izveidotais atbalsta centrs „Paaudze paaudzei”, kas aprīkots ar datoriem un mēbelēm, un funkcionē Madonā, Parka ielā 4, ir atbalsta platforma turpmākajām iedzīvotāju aktivitātēm un apmācību organizēšanai.

Biedrības darbu vada Valde 3 cilvēku sastāvā.