Projekta noslēguma seminārs

2011. gada 17. augustā, Madona, Parka iela 4 notika Latvijas - Šveices programmas projekta „Sadarbības starp paaudzēm veidošana sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautiem iedzīvotājiem Madonas novadā” noslēguma seminārs, kuru apmeklēja 54 dalībnieki.

Tajā projekta vadītājs un nodarbību vadītāji (A. Plotkāns, G. Doniņa, M.Rauda, D. Plotkāne, L. Spilberga) sniedza pārskatu par aizvadīto 8 mēņešu laikā paveikto. Savukārt, mērķgrupas dalībnieki dalījās savos iespaidos par gūtajām iemaņām.

Radošo nodarbību apmeklētāji bija izveidojuši interesantu savu darinājumu izstādi, kuras eksponātus semināra dalībnieki varēja arī iegādāties. Interese bija liela.

Galvenais secinājums - dalībniekiem vajag turpināt radošas aktivitātes. To veicinās izveidotais un ar datoriem apgādātais atbalsta centrs "Paaudze paaudzei".